Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatvédelmi irányelveink

A személyes adatok kezelésének elvei a Bibók és Társa Kft.-nél:

 

a) az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”);
 

b) a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség elve”));
 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság elve”);
 

d) az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság elve”);
 

e) az adattárolásának olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, statisztikai célból kerül sor („korlátozott tárolhatóság elve”);
 

f) az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg elve”)
 

g) adatkezelőként képesek vagyunk az a)-f) pont szerinti elveknek való megfelelés igazolására („elszámoltathatóság elve”).

Kérjük olvassa el az Adatkezelési Nyilatkozatunkat is, melyben részletesen bemutatásra kerül, hogy mely típusú, célú személyes adatokat tárolunk el, őrzünk meg, és mennyi ideig tároljuk őket, mielőtt töröljük!

Az Önről -általunk- tárolt személyes adatokról személyazonosságának megfelelő igazolását követően tájékoztatást kérhet az alábbi címen:

Bibók László / Bibók és Társa Kft., 1112 Budapest , Törökbálinti út 2.

 

Kiegészítés:

A weboldalunkon, illetve annak összes aloldalán a hozzászólás lehetőségét megszüntettük a 2018. május 25-én életbe lépő új adatvédelmi előírások miatt! Amennyiben elérhetőségeink bármelyikére üzenetet, kérést küld egyúttal hozzájárul - a megküldött - személyi adatainak nyilvántartásához. Az általunk nyilvántartott adatokat 3. fél részére (hatósági megkeresést és ellenőrzést kivéve) nem adjuk át, nem adjuk ki! Az adatokat saját irattárunkban (fax esetében), illetve saját szervergépen (a cég székhelyén) tároljuk! Adattárolás maximális időtartama: az alapdokumentum, illetve az ahhoz kapcsolódó számviteli bizonylatok számviteli/adózási szempontból történő elévülését követő 3. hónap utolsó napja, egyéb dokumentumok esetén: ügylet lezárását követő 90. nap. Kivételek: amely adatok nyilvántartását rendelet, jogszabály, törvény követeli meg, vagy peres és egyéb jogi eljárásokhoz kapcsolódnak, kapcsolhatók. Ezekben az esetekben a személyes adatokat az egyes ügyek lezárását, illetve a jogszabályi törvényi kötelezettség miatti adattárolás, adatmegőrzés megszűnését  követő 90 napon belül töröljük. Cégünknél adatkezelők: a cég alkalmazottai, külső adatkezelőt nem alkalmazunk. Adatkezelési nyilatkozatunkat a lap alján található "Adatkezelési nyilatkozat" gombra rákattintva, illetve üzletünkben kifüggesztve is megtekinthetik! Az általunk tárolt személyes adataikról - személyazonosságuk hiteles igazolását követően - tájékoztatást kérhetnek elérhetőségeinken.

 

Budapest, 2018. május 24.

 

Bibók László

ügyvezető

Bibók és Társa Kft.